Neuropsychologisch onderzoek en cognitieve screening PDF Print

 

NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

 

 • ADOLESCENTEN EN VOLWASSENEN (< 70 jaar)

1. Wat is een neuropsychologisch onderzoek?  

Aan de hand van testen en taken worden verschillende cognitieve functies zoals aandacht, geheugen, informatieverwerkingssnelheid, psychomotoriek, visuospatiële functies, etc., geëvalueerd. Onderzoek naar het cognitief functioneren biedt een indirecte maat ter evaluatie van het functioneren van de hersenen. Verschillende neurologische ziektebeelden, ontwikkelingsstoornissen en psychische stoornissen kunnen worden gekenmerkt door een specifiek cognitief profiel.

2. Welke vragen beantwoordt een neuropsychologisch onderzoek?

- Zijn er cognitieve problemen, ja of nee?

- Wat is de aard en ernst van de cognitieve problemen?

- Ondersteunt het cognitief profiel de werkhypothese? Bij welk ziektebeeld is het profiel passend?

- Wat zijn de gevolgen voor het dagelijks functioneren? Advies naar professioneel functioneren,  rijvaardigheid, etc.

3. Duur & Kostprijs

Gegeven de grote diversiteit aan cognitieve functies die het complexe brein ons ter beschikking stelt, is het noodzakelijk om verschillende cognitieve faculteiten minutieus te evalueren vooraleer betrouwbare en valide uitspraken kunnen worden gedaan. De afname van de testbatterij duurt tot maximum 2 uur. Hiermee wordt de hoogste kost/tijd-efficiëntie bereikt. Na afloop van het onderzoek worden de verschillende prestaties van de patiënt vergeleken met gestandaardiseerde normgegevens en wordt het cognitief profiel geïnterpreteerd volgens de meest recente inzichten binnen de neuropsychologie. De interpretatie van de prestaties samen met de verslaggeving duurt ongeveer 1 uur. Voor het volledige neuropsychologisch onderzoek wordt 140 euro aangerekend. Er wordt enkel door DKV terugbetaling voorzien wanneer het onderzoek binnen de 30 dagen voor ziekenhuisopname gebeurt en tot 60 dagen na opname. Er is geen RIZIV-tussenkomst.

 4. Doorverwijzing: praktisch

- Arts of patiënt neemt telefonisch of per email contact op met een neuropsycholoog van het AAG.

- De aanvragende arts geeft bij voorkeur een verwijsbrief mee met relevante informatie voor de neuropsycholoog

  (e.g., werkhypothese, voorgeschiedenis, etc.)

- Verslaggeving betreffende onderzoek naar cognitief functioneren is steeds gericht naar de arts als doorverwijzer. 

- De patiënt kan 2 weken na het onderzoek bij het AAG telefonisch contact opnemen met de verwijzende arts voor verdere opvolging.

 

 • OUDEREN ( > 70 jaar)
  • Er wordt een aangepaste neuropsychologische batterij afgenomen.
  • Duur eigenlijke testing: tussen 60 - 90min.
  • Kostprijs: 85 euro

 

COGNITIEVE SCREENING 

 • Aan de hand van enkele testen wordt de geïntegreerde werking van verschillende cognitieve functies gemeten. Eén of meerdere verstoorde functies leiden tot een verstoring van het geïntegreerd cognitief functioneren. De aanwezigheid van cognitief disfunctioneren is een hoogsensitieve indirecte maat voor encephalopathie in de ruime zin van het woord.   
 • Een screening wordt enerzijds uitgevoerd ter detectie van cognitieve stoornissen, bijvoorbeeld als basis voor medisch-specialistische doorverwijzing. Anderzijds biedt een screening de mogelijkheid om evoluties en/of de effectiviteit van interventies te evalueren aan de hand van een baseline en postmeting.
 • In tegenstelling tot het neuropsychologisch onderzoek, laat een screening geen uitspraken toe in termen van specifieke verstoorde cognitiieve faculteiten of ziektebeelden.
 • Duur: ongeveer 30 min. Prijs: 40 euro.