Cognitieve revalidatie PDF Print

 

Vooreerst objectiveert het neuropsychologisch onderzoek intacte en disfunctionele cognities. Op basis van het cognitief profiel wordt een individueel programma uitgewerkt. Cognitieve revalidatie wordt in sessies georganiseerd en bestaat uit het toepassen van restauratietechnieken, het aanleren van compensatiestrategieën, psychologische begeleiding en psychoëducatie. Restauratietechnieken hebben als doel om door middel van oefeningen cognitieve functies te herstellen. Compensatiestrategieën hebben als doel om via een omweg het activiteiten- of participatieniveau te maximaliseren. Duur sessie: ongeveer 45 min. Prijs: 40 euro per sessie.